Regulamin korzystania z oferty KRETKA.ONLINE  realizowanej przez PSTB

 • I Postanowienia ogólne
 1. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, zwane dalej PSTB jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność konsultacyjną i poradniczą w ramach działalności statutowej.
 2. Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania, przed rozpoczęciem korzystania z usługi.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 27 marca 2020 r.
 4. Zarejestrowanie i opłacenie konsultacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu korzystania z usługi karetka.online PSTB.
 5. Warunkiem do korzystania z konsultacji online jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykonywanie połączeń głosowych oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 6. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PSTB” dostępnej na stronie karetka.online.
 • II Rejestracja
 1. Warunkiem udziału w konsultacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie karetka.online oraz dokonanie wpłaty należności.
 2. Formularz rejestracyjny dostępny jest całodobowo, jednak rejestracja odbywa się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. W przypadku wypełnienia formularza rejestracyjnego po godzinach rejestracji (rozumianej w tym przypadku jako odebranie przez biuro PSTB zlecenia i przekazanie go terapeucie), zostanie ona zrealizowana w najbliższy dzień roboczy po godzinie 8.00 rano.
 3. Po dokonaniu rejestracji on-line i płatności pracownik biurowy przekierowuje klienta do terapeuty.
 4. Klient ma możliwość wyboru terapeuty, z którego porady chce skorzystać.
 5. W przypadku niewybrania osoby konsultującej, porada przeprowadzana będzie przez dowolnego terapeutę świadczącego usługi w ramach pomocy karetka.online, dostępnego w wybranym przez pacjenta terminie.
 6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia rejestracji klient zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z Biurem PSTB (12 642 27 90 lub biuro@pstb.org).
 7. Osoba dająca poradę kontaktuje się bezpośrednio z klientem ustalając formę konsultacji.
 8. Konsultacja może odbywać się w formie:
 • telefonicznej
 • skypowej
 • onlinowej
 • z wykorzystaniem innych nowoczesnych technologii
 1. Konsultacja/ porada trwa do 1 godziny zegarowej. Czas ten może zostać wydłużony, pod warunkiem uiszczenia przez klienta opłaty za kolejną godzinę/ godziny.
 2. Konsultujący zapewnia pełną poufność danych klienta.
 • III PŁATNOŚĆ
 1. Warunkiem skorzystania z porady jest zalogowanie się poprzez formularz kontaktowy i uiszczenie opłaty.
 2. Koszt konsultacji wynosi:
 • 120,00 zł w przypadku terapeuty behawioralnego
 • 200,00 zł w przypadku superwizora behawioralnego
 1. Opłata dotyczy każdej rozpoczętej godziny porady.
 2. Porada trwa do 1 godziny zegarowej. W przypadku niewykorzystania przez klienta czasu (pytania wymagają odpowiedzi w krótszym czasie, np. 50 min), opłata nie ulega zmianie.
 3. Czas trwania konsultacji może być wydłużony.
 4. Wydłużenie konsultacji oznacza rozłączenie się z konsultującym oraz ponowne wypełnienie i opłacenie zgłoszenia.
 5. Niedokonanie wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 6. PSTB wystawia fakturę za konsultację.
 7. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez klienta w formularzu zgłoszeniowym.
 • IV PRZEBIEG KONSULTACJI
 1. Konsultacja online odbywa się poprzez nawiązanie połączenia przez konsultanta.
 2. Konsultacja trwa 1 godzinę zegarową.
 3. Kwadrans przed końcem czasu terapeuta przypomina o zbliżającym się końcu konsultacji. Osoba korzystająca z porady może wykupić koleją godzinę konsultacji poprzez ponowną rejestrację i dokonanie opłaty.
 4. Po upływie godziny, jeżeli pacjent nie przedłużył porady, konsultujący kończy konsultację.
 • V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu konsultacji bez zgody osób konsultujących.
 2. PSTB zastrzega sobie prawo do odwołania konsultacji.
 3. Odwołanie opłaconej konsultacji równoznaczne jest z wyznaczeniem innego terminu.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem PSTB: os. Wysokie 7, 31-819 Kraków, tel. 12 642 27 90 lub biuro@pstb.org.