POLITYKA PRYWATNOŚCI 

dla strony karetka.online, 

prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą tej strony www jest Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie, KRS: 0000121447, Os. Wysokie 7, 31-819 Kraków, tel./fax: (0-12) 642-27-90, 505 232 756 i 800-155-221 (bezpłatny) e-mail: biuro@pstb.org lub kontakt@pstb.org.  W dalszych częściach Administrator jest określany również jako “ADO”, “PSTB”, “My”.

Na te dane  możesz się kontaktować w sprawie Twoich danych osobowych. Zachęcamy do składania zapytań mailowych.

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

2.1. Gdy jest nam to niezbędne do realizacji umowy, którą zawarliśmy lub mamy z Tobą zawrzeć, w tym:

 

 • zgłoszenia się do konsultacji online, zwłaszcza za pośrednictwem formularza na stronie karetka.online,
 • obsługi zgłoszeń i pytań, które do nas kierujesz w związku z oferowanymi przez nas świadczeniami,
 • realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących nasze działania o ile wynika to z umowy.

 

2.2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PSTB, jako administratora:

 • odpowiedzi na kierowane na wskazane przez nas adresy do kontaktu Twoje zapytania, prośby, które nie dotyczą realizacji świadczeń/umowy,
 • kontaktu z Tobą w zakresie naszych innych działań statutowych w trakcie trwania umowy z nami,
 • realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących nasze działania o ile nie wynika to z zawartej z Tobą umowy,
 • realizacji przez PSTB zasady rozliczalności.

 

2.3. Na podstawie Twojej zgody, o ile ją wyraziłeś/-aś:

 • poprzez zgodę na kontakt z Tobą po zakończeniu realizacji umowy w formie telefonicznej lub poprzez kontakt pocztą elektroniczną dla celów marketingowych i przedstawiania Ci naszych nowych ofert.

 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili.

 1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez PSTB Twoich danych?

 

3.1. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

3.2. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody, o ile została ona udzielona.

3.3. Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

4.1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • rozwiązania ewentualnych spraw spornych,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, o ile dotyczy,
 • dokonywanych na nasze potrzeby analiz statystycznych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (upływ terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń),

 

4.2. W szczególności przechowujemy dane w celu zapewnienia sobie rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PSTB zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Udostępnianie danych innym podmiotom

Twoje dane mogą być udostępnione, w zależności od celu w jakim zostały przekazane:

 • naszej obsłudze księgowej,
 • obsłudze informatycznej w zakresie prowadzonych przez nas stron www i systemów informatycznych, z których możesz korzystać,
 • dostawcom usług hostingowych, serwerów, na których znajdują się nasze systemy,
 • grantodawcom, jeżeli dane zostały przekazane w związku z realizacją dotowanego projektu, w celach sprawozdawczych, a projekt tego wymaga,
 • organom państwowym uprawnionym do kontroli naszych działań.
 1. Przekazywanie danych do państw spoza EOG

Nie przekazujemy danych do państw spoza obszaru EOG, w szczególności nie korzystamy z chmury obliczeniowej, której dostawca posiada serwery poza EOG.

 1. Przetwarzanie automatyczne danych, w tym profilowanie

PSTB nie profiluje danych osobowych uzyskanych za pomocą strony internetowej i znajdujących się na niej formularzy.

 1. Pliki Cookies

Serwis stosuje pliki „cookies” w celach statystycznych, dostosowania witryny do potrzeb użytkowników oraz zapewnienia podstawowych funkcjonalności serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia wykorzystania cookies w swojej przeglądarce, jednakże istnieje ryzyko, że uniemożliwi to korzystanie z niektórych funkcjonalności strony. Korzystanie z serwisu stanowi zgodę na wykorzystanie „cookies” w celu zapewnienia jego podstawowych funkcjonalności.