Dziękujemy za wysłanie formularza rejestracji

Dokonaj opłaty online za umówioną konsultację

 

zapłać online – 120 zł/ za każdą rozpoczętą godzinę  (w przypadku kontaktu z dowolnym specjalistą)
 
zapłać online – 200 zł/ za każdą rozpoczętą godzinę  (w przypadku kontaktu z superwizorem)